Architectenbureau Koorn bv BNA

Over ons

Architectenbureau Koorn is reeds 65 jaar gevestigd in Hoorn en heeft in de loop der tijd, zowel bij de vele opdrachtgevers als bij diverse gemeenten, een uitstekende naam opgebouwd. Het bureau is gevestigd
in een goed bereikbaar kantoorpand binnen de gemeente Hoorn. Wij houden ons bezig met een breed
scala van projecten in bijna alle sectoren van de bouw. Zoveel mogelijk bouwkundige disciplines worden binnen het bureau uitgevoerd waardoor kennis wordt verrijkt en afhankelijkheid van derden wordt beperkt. Persoonlijke betrokkenheid vanaf het eerste contact tot en met de oplevering van het gebouw is van onschatbare waarde en staat bij ons hoog in het vaandel.

Visie

Onze visie is gericht op het doen laten samensmelten van uw programma van eisen met moderne functionele architectuur en dat alles binnen de vooraf gestelde esthetische- en economische kaders. Met dit spanningsveld zijn wij dagelijks bezig en zorgt bij ieder individueel project voor vele uitdagingen. Architectuur heeft een belangrijke maatschappelijke functie maar moet in eerste instantie altijd ten dienste staan van de opdrachtgever. Niet zinvolle architectonische uitspattingen zal bij ons niet voorkomen, wel zullen wij proberen om uw bouwplan zijn eigen identiteit te geven.

Onafhankelijkheid

Onze plaats als ontwerper, vertrouwenspersoon en uw dagelijkse vertegenwoordiger op de bouw vereist in eerste instantie een absolute onafhankelijkheid jegens derden. Wij zijn van mening dat absolute onafhankelijkheid de enige basis kan vormen om uw belangen als opdrachtgever optimaal te behartigen. De vertrouwensrelatie die wij met u opbouwen is van zeer grote waarde en vormt tezamen met de “click” de basis van de opdracht en het uiteindelijke resultaat.

Historie

Het bureau is begin jaren 50 gestart door de heer Koorn sr. Na jarenlang als eenmansbedrijf te hebben gewerkt kwam in 1978 de heer R.J. Koorn als architect bij het bureau werken. Begin jaren 80 voegde de heer ir. J.A.J. Koorn zich als constructeur bij het bureau. Eind jaren 90 kwamen alle aandelen van het bureau in handen van de heer R.J. Koorn die als architect/eigenaar de  dagelijkse leiding van het bureau in handen kreeg. Het constructiebureau verzelfstandigde en werd los gemaakt van het architectenbureau. Het architectenbureau expandeerde en in 2000 werd besloten om het kantoor in de binnenstad te verlaten en te verhuizen naar een modern en ruimer kantoorpand aan de Lepelaar 2 in Hoorn.
Sedert 2020 is ons architectenbureau gevestigd aan de Klipper 30 te Hoorn.