Architectenbureau Koorn bv BNA

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze site van Architectenbureau Koorn b.v. BNA (www.koorn-architecten.nl) is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Architectenbureau Koorn b.v. BNA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze site bevat links naar andere internetsites. Architectenbureau Koorn b.v. BNA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het gebruik van aan deze site gelinkte internetsites van derden.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Architectenbureau Koorn b.v. BNA worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

E-mail
Een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.  Een bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te retourneren en de bestanden te verwijderen.  Het is,  zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. U kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens. Architectenbureau Koorn b.v. is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in dit bericht.

E-mail leveringsvoorwaarden
1. De computerbestanden zijn uitsluitend geproduceerd voor doeleinden van Architectenbureau Koorn BV bna. Externe gebruikers mogen deze bestanden, al dan niet tegen vergoeding en met schriftelijke toestemming, ten behoeve van het op de verzendbrief/e-mail vermelde project voor hun tekenwerkzaamheden gebruiken. De stempel van ons bureau mag niet worden te verwijderd van de tekeningen.

2. Externe gebruikers kunnen Architectenbureau Koorn BV bna nooit aansprakelijk stellen voor verschillen in “gemaatvoerde” maten. Ook kan Architectenbureau Koorn BV bna niet aan­spra­kelijk gesteld worden voor latere wijzigingen in hun be­stan­den die van invloed zijn op de reeds ver­strekte bestanden. De bewaking hiervan ligt geheel bij de externe gebruikers.

3. Architectenbureau Koorn BV bna heeft zijn bestanden gecontroleerd op virussen en verklaart dat deze virusvrij zijn. Toch dient de externe gebruiker deze bestanden zelf op virussen te controleren en kan hij/zij Architectenbureau Koorn BV bna hiervoor nooit aansprakelijk stellen.

4. De geleverde bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van Architectenbureau Koorn BV bna en onder dezelfde leveringsvoorwaarden aan derden ter beschikking worden gesteld. Eventuele beschadigingen kunnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid.