Architectenbureau Koorn bv BNA

Teken werkzaamheden

Een essentieel werkonderdeel binnen ons bureau is het uitvoeren van tekenwerk etc. Belangrijk hierbij is het feit dat al het voorkomende tekenwerk binnen ons eigen bureau wordt uitgevoerd. Het tekenwerk wordt uitgevoerd met behulp van de computer, hiervoor gebruiken wij het geavanceerde bouwkundige 3D tekensoftware programma Arc+!

De bouwkundige tekenwerkzaamheden vallen uitéén in de volgende onderdelen:

Voorbereiding

 • handmatige schetsen van het voorlopig ontwerp;
 • 3D visualisaties, schets en/of foto realistisch;
 • volume modellen / bouwkundige maquettes.

Voorlopig Ontwerp

 • opname bestaande situatie;
 • vervaardigen van situatie tekeningen;
 • uitwerken van het schetsplan tot voorlopig ontwerp.

Definitief Ontwerp

 • vervaardigen van het definitief ontwerp;
 • vervaardigen van vergunningstekeningen;
 • vervaardigen van notariële splitsing tekeningen.

Technische specificatie

 • vervaardigen van voorbereidingstekeningen (bestek tekeningen);
 • vervaardigen van technische tekeningen.

Uitvoering

 • vervaardigen van uitvoeringstekeningen, bouwplaatstekening;
 • vervaardigen van vorm tekeningen zoals kozijnen en trappen etc;
 • vervaardigen van terrein-, en bestrating plannen.

Diversen

 • Ontwerpen en vervaardigen van civieltechnisch tekenwerk, zoals (aanleg)steigers, mastenbergingen, terrassen, reclame etc.

Administratieve werkzaamheden

Behalve het tekenwerk zijn voor het ontwikkelen van een project ook nog vele administratieve werkzaamheden noodzakelijk. Ook deze werkzaamheden worden binnen ons eigen bureau uitgevoerd.

De navolgende (voornamelijk) administratieve werkzaamheden worden door ons verricht:

 • opstellen van programma’s van eisen en haalbaarheid onderzoeken.
 • het totale bouwmanagement, waaronder bouwbegeleiding/toezicht en directievoering.
 • uitvoeren van EPN berekeningen
 • uitvoeren van ventilatie berekeningen
 • uitvoeren van daglicht berekeningen
 • schrijven van bouwkundige Stabu bestekken.
 • opzetten van kosten/elementen begrotingen.
 • uitvoeren van toetsingen in het kader van het bouwbesluit.
 • verzorgen van brandtechnische adviezen.
 • onafhankelijk bouwkundige adviezen voor b.v. de aankoop van onroerend goed.
 • coördinatie werkzaamheden in verband met inpassen van derden.
 • verzorgen van de kostenbewaking gedurende het werk.
 • bewaken van het meer- en minderwerk tijdens de bouw.
 • aanvraag verzorgen van alle noodzakelijke vergunningen, waaronder omgevingsvergunning. (v/h. bouwvergunning, gebruiksvergunning, milieuvergunning, inritvergunning etc.)
 • verzorgen van aanbestedingen, offertes etc.
 • verzorgen van de gunningen (opdrachten).